Het blijft een gek idee, dat Erasmus in Gouda en Johan van Oldernbarnevelt in Amersfoort nu nog blindelings de weg in hun binnenstad zouden kunnen vinden. Erasmus groeide op in Gouda, speelde er op straat en ging er naar school. Idemdito voor Oldenbarnevelt in Amersfoort. Volgens Feico Houweling was Gouda een bakermat van de Nederlandse tolerantie;overigens net als Rotterdam waar Oldenbarnevelt in 1576 gemeentesecretaris werd. Het verzet tegen het militante calvinisme in Gouda en Rotterdam is volgens Houweling in de Nederlandse geschiedschrijving verdonkeremaand. De afkeer van godsdienstig fanatisme was in die steden, en ook in Utrecht, voor een deel op het werk van Erasmus gebaseerd. Toen de calvinisten in 1618 via de staatsgreep van Maurits aan de macht kwamen en Van Oldenbarnevelt op last van prins Maurits van Oranje in 1619 werd onthoofd, werd vervolgens de „wet verzet” in Gouda en Rotterdam, werden de remonstranten en rekkelijken uit het stadsbestuur verbannen en vervangen door fundamentalisten en preciezen. Vierhonderd jaar geleden. Het blijft een gek idee, dat de vaderlandse geschiedenis ook heel anders had kunnen lopen. (Feico Houweling: Steden van Erasmus)