Op een gravure van Josef Mulder eind 17e eeuw zie je de fictieve ontmoeting van de filosoof Diogenes met de filosoof Erasmus. Diogenes, filosoof van de cynische school uit de 4e eeuw voor Christus, is bekend als de man die met een lantaarn over de markt in Athene liep en op de vraag wat hij daar deed, antwoordde: “Ik zoek een mens”. Op de gravure van Mulder ontmoet Diogenes eindelijk zijn “mens” : Erasmus ( 16e eeuw). Beide filosofen treffen elkaar op de markt van Rotterdam. De gravure diende als voorblad voor een Nederlandse vertaling van de Colloquia van Erasmus, de Samenspraken. ( Ontleend aan Paula Koning: “Erasmus op de markt”). De markt is van oudsher het trefpunt van de stad. Het afgelopen jaar is fotograaf Jaap van den Berg ( 21e eeuw) de markt van Gouda opgegaan met de vraag : “Waarom gaat het goed in je leven?”. Hij is in gesprek gegaan met diezelfde ondogmatische, onderzoekende houding die Erasmus ook had. Jaap van den Berg heeft 140 gewone Gouwenaren gesproken, gefotografeerd en gefilmd op de markt. Het is natuurlijk een enigszins provocerende vraag : De “waarom” vraag is vaak lastiger te beantwoorden dan de “hoe” of “wat” vraag. Het onderzoek van Jaap van den Berg heeft 140 onopgesmukte, persoonlijke portretten en verhalen opgeleverd. Vaak gaan die verhalen over vriendschap. Het gaat “goed”, omdat ik echte vrienden heb. Ook voor Erasmus was dat het grootste goed : Vriendschap. Het beeldverslag van alle ontmoetingen op de Goudse markt, “Waarom gaat het goed in je leven?” is de komende maanden te zien in Museum Gouda.

Gerard de Kleijn, 1 november 2016