Wie was Erasmus ook al weer? Erasmus was de stichter van de Republiek der Letteren. In zijn tijd, vijf eeuwen geleden, maakten enkele duizenden geleerden en geletterden in Europa deel uit van deze republiek. De republiek bestond uit vriendenkringen, tafelgesprekken, briefwisselingen, boekbesprekingen.

Tolerantie, wetenschappelijke nieuwsgierigheid, vrijheid en vrijmoedige communicatie waren de leidende waarden in de republiek. De schrijvers en sprekers deelden een afkeer van dogmatisme en fanatisme. De virtuele gemeenschap van geleerden kende geen nationale grenzen. Latijn was de voertaal. Later werd dat in de 17e en 18e eeuw Frans. In de 18e eeuw telde de republiek 30.000 deelnemers.

Hans Bots beschrijft de geschiedenis van de Republiek der Letteren in zijn gelijknamige boek. Hoofdpersonen zijn Erasmus, Descartes en Pierre Boyle.

Gerard de Kleijn, 1 juli 2018