Machiavelli en Erasmus waren tijdgenoten. Beiden adviseerden aan hun vorsten. Erasmus aan de vorst van Europa. Machiavelli aan de vorst van Firenze. Erasmus hield een pleidooi voor moreel leiderschap. De leider moet het goede voorbeeld geven. Machiavelli dacht daar anders over. De leider moet er voor zorgen dat hij de macht behoudt en moet daarom ook goed kunnen veinzen. Op het nachtkastje van Trump ligt Machiavelli, niet Erasmus. Trump heeft twee adviezen in zijn exemplaar van Machiavelli onderstreept. 1. Een vorst hoeft niet godsdienstig te zijn, als het maar lijkt alsof hij godsdienstig is. 2. Permanente wreedheid moet vermeden worden, want leidt tot opstand. „ Goede” wreedheid daarentegen is noodzakelijk om de macht te behouden, want is onvoorspelbaar en boezemt angst in bij zijn onderdanen.