Wat gezegend zijn we dat we in een land leven waar de scheiding der machten wél nageleefd wordt. Een land, waar de rechterlijke macht onafhankelijk is. Een land, waar de hoogste rechters een halt kunnen toeroepen aan de moraalontduiking door de uitvoerende macht. Een land met een regering, die bouwplannen moet stopzetten op gezag van de Raad van State, omdat de plannen bedreigend zijn voor het behoud van beschermde natuurgebieden. In heel veel landen wordt het niet zo nauw genomen en worden rechters overruled door autoritaire machthebbers. Onvermoeibaar pleitbezorger voor de integriteit van onze rechtsstaat is altijd geweest Herman Tjeenk Willink. Hij schreef een jaar geleden het boekje „ Groter denken, kleiner doen”, een scherp en steekhoudend pleidooi voor groot onderhoud aan onze democratische rechtsorde. Citaat:” Het moet en het kan anders als rechters dat zelf willen.”