Het laatste, dikke boek dat Erasmus schreef en liet drukken in een oplage van 2.600 ging over de Kunst van het preken. Zijn probleemstelling was: Hoe komt het dat onder de christelijke vlag zo veel heidendom schuilt? Erasmus zag een verklaring in slecht opgeleide priesters. Je kunt zijn boek vandaag de dag betrekken op die Amerikaanse dominees die de racistische Trump steunen; en je kunt je ook afvragen hoe het komt dat er imams zijn die oproepen tot godsdienstoorlog. Erasmus zocht de oplossing in een verbetering van de opleiding van predikers. Hij was nu eenmaal een man met een groot vertrouwen in goede opvoeding en goed onderwijs. De definitie van een goede prediker is volgens Erasmus: iemand die zo effectief preekt, dat het verhaal van de liefde in de harten neerdaalt. Liefde is de kern van de Bijbel en de Koran.