David Grossman, winnaar van de Erasmusprijs 2022, schreef jaren geleden over het gemoed van kunstenaars in tijden van oorlog. Waarom zou je doorgaan met schrijven, musiceren, beeldhouwen terwijl de bommen op Kiev vallen? Grossman verwijst naar een fabel van Kafka over een muis in het nauw. Terwijl de kat dreigend nadert, zegt de muis: ‘Ach, de wereld wordt elke dag een beetje nauwer.’ Zo voelt het, onze ruimte wordt benauwder en krapper naarmate de oorlog en de chaos in Oekraine voortwoekeren. De wereld krimpt. En toch, schrijft Grossman, zodra we een pen vastpakken, of een beeld hakken of het klavier beroeren, zijn we niet langer het hulpeloze slachtoffer of wat het ook was dat ons nietig maakte. Dan wordt onze ruimte niet langer steeds enger. Kunstenaars maken de wereld minder benauwd.