Erasmus heeft geen gesloten systeem nagelaten. Hij was geen Kant, geen Marx. Hij zocht geen volgelingen. Hij was geen Luther, geen Calvijn. Hij doceerde graag, maar wilde geen discipelen. Erasmus was een eenling, een onderzoeker, een denker; ondogmatisch. „Ik ben geen Erasmist”, blijft een van zijn mooiste uitspraken.