Vijfhonderd jaar geleden werd een Nederlander tot Paus benoemd: paus Adrianus VI uit Utrecht. Hij verving de luxe vitello tonnato door hutspot bij de diners aan het pauselijk hof en deed een beroep op Erasmus, zijn oud leerling, om ook naar Rome te komen. Erasmus wilde niet ingekapseld worden en verkoos zijn vrijheid om te studeren en te schrijven in Bazel. Jan van Scorel gaf overigens wel gehoor aan de oproep en werd hoofdconservator van de kunstcollectie in het Vaticaan. Adrianus VI was niet alleen sober, hij was ook progressief en vredelievend in tijden van heftige polarisatie en oorlogsdreiging in Europa. Aan deze Nederlandse Paus is nu in het Museum Catharijneconvent een kleine tentoonstelling gewijd. Paus Franciscus noemt Adrianus VI ‘moedig’. Waarom zet de huidige paus Franciscus niet zijn hele positie en wereldwijd netwerk op het spel voor een wapenstilstand in Oost Europa?