Wat doet een hond in het bad ? Erasmus heeft levenslang veel spreekwoorden en zegswijzen verzameld. Ook het oorspronkelijk Griekse spreekwoord: “Wat heeft een hond met een bad te maken?” Erasmus kwam dit spreekwoord tegen bij zijn grote voorbeeld Agricola, de wijsgeer uit Groningen. Zie het mooie boek Rudolf Agricola, Brieven, Levens en Lof, geschreven door Akkerman & Van der Laan,2016. Volgens Agricola had een theoloog niks te zoeken op een lagere school, net zoals een filosoof van geen enkel nut is bij een drinkgelag. „ Zoals de Grieken zeggen, honden hebben in een bad niets te zoeken.” Erasmus voegt dit spreekwoord aan zijn verzameling toe ( Adagia I 4.39). Erasmus licht toe: “Je kunt het toepassen op ieder die totaal nutteloos is bij iets.”

Dit Adagium van Erasmus doet me sterk denken aan President Trump in de Amerikaanse democratie. Totaal misplaatst. Trump heeft geen flauw idee waarmee hij bezig is. Hij schudt alleen alle omstanders nat. Hij gedraagt zich als een hond in een bad. Erasmus heeft duidelijke opvattingen over de kenmerken waaraan een goed vorst moet voldoen.Een goede vorst is nooit uit op het eigen belang. Een goede vorst is een toonbeeld van beschaving. Trump voldoet niet aan deze definitie van een goede vorst, Trump is als een hond in een bad. Met één gevaarlijk verschil: deze badhond kan ook over leven en dood beschikken.

Gerard de Kleijn, 1 augustus 2017