Zelfs Bart Van Loo kan in zijn meesterlijk boek niet duidelijk maken waar de strijd tussen Hoeken en Kabeljauwen in de 15e eeuw eigenlijk over ging. Als kind zag Erasmus in Gouda wel de gevolgen van de bloedige twisten. Zo ontwikkelde hij zijn standpunt over de waanzin van oorlog. Als adviseur van de toekomstige vorst Karel V, die de machtigste man in Europa zou worden, schreef hij: ” Laat de vorst overwegen hoe wenselijk, mooi en heilzaam vrede is, hoe rampzalig en vervloekt de oorlog: wat een vloed van lijden zelfs de meest gerechtvaardigde oorlog met zich meebrengt – als er tenminste enige oorlog gerechtvaardigd kan worden genoemd.”
Karel V heeft zich niet aan het dringend advies gehouden, al droeg hij de woorden van Erasmus wel als een soort kompas met zich mee. Toen Karel V veertig jaar na het advies van Erasmus troonsafstand deed, vroeg hij de Staten-Generaal met onvaste stem en tranen in de ogen hem zijn fouten te vergeven. Dat zie je wel vaker, dat het geweten van machthebbers na hun aftreden begint op te spelen. Daar hebben apen geen last van. ( uit:epiloog van De Bourgondiërs, door Bart Van Loo; een prachtboek voor in de vakantie over het ontstaan van de Lage Landen met in de hoofdrol Filips de Goede).