Aboutaleb verzucht wel eens dat de huidige moslims in Europa een Erasmus missen. Hij doelt dan vooral op Erasmus’ onbevangen interpretatie van de Bijbel, zijn de kunst van het relativeren, zijn ironie en zelfspot. Gelukkig is er in de traditie van de Islam de filosoof Avicenna (980-1037). Anders dan Erasmus, was hij geen theoloog, maar geneesheer. Hij kende de Koran net zo goed als Erasmus het Nieuwe Testament kende. Hij nam de Koran niet letterlijk en verkoos een vrijmoedige interpretatie. Net als Erasmus was hij gefascineerd door de wijsheden van Griekse filosofen en probeerde godsdienst en wetenschap met elkaar te verzoenen. En zo zijn er meer parallellen. Avicenna was ook een reiziger, een adviseur voor vorsten, een vertaler van teksten. Bekend is zijn stelling: „De mens onderscheidt zich van het dier door het Woord en de Kunsten”.