De Canon van Nederland zal worden herijkt. Ongetwijfeld zullen de drie grootste denkers uit de vaderlandse geschiedenis recht overeind blijven in de canon, elk met hun eigen „ venster”: Erasmus, Hugo de Groot en Spinoza. Alle drie leefden ze eeuwen geleden, hun denkwerk is nog actueel. Herijking is voor hen niet aan de orde. Een maatschappelijke opwaardering wellicht wel. Onze overspannen tijd kan een injectie met Erasmus’ relativeringsvermogen, De Groot’s gevoel voor internationaal recht en Spinoza’s vrijzinnigheid goed gebruiken.