In de tijd van Erasmus sprak en schreef de Europese elite Latijn onder elkaar. Latijn was de gemeenschappelijke, tweede taal. Later werd de voertaal voor de geletterden Frans. Alle geletterden in Europa konden in die taal communiceren. Vanwege oorlogen en fanatiek nationalisme is dat vermogen verloren gegaan.

De Belgische professor Philippe van Parijs stelt voor om in Belgie het Engels als gemeenschappelijke voertaal te gaan hanteren, zodat de Vlamen en Walen elkaar beter gaan verstaan (“Een utopie voor onze tijd”).¬†Zijn voorstel zou ook heilzaam zijn voor meer Europees begrip, denk ik. Juist met de Brexit is er nu een paradoxale reden voor de Fransen, Duitsers, Italianen, Polen en anderen om Engels als voertaal in Brussel te accepteren. Voor iedereen in Europa een gemeenschappelijke, tweede taal. Tweetaligheid als onderdeel van onze identiteit.

Ook in het Europees asielbeleid zou dat helpen. Leer de migranten Engels, ongeacht of ze in Griekenland, Italie, Spanje of Schiphol arriveren. Daar hebben migranten voordeel van, waar ze zich uiteindelijk ook zullen vestigen.

Gerard de Kleijn, 1 mei 2019