Ruimte scheidt de lichamen, niet de geesten.
Erasmus