Erasmus hield van het geschreven woord. Brieven, essays, polemieken, satires, boeken, wetenschappelijke uitgaven. Dat heb ik met hem gemeen. Mijn liefde voor boeken is ingegeven door mijn moeder die eindeloos In de soete suikerbol van W.G. van de Hulst voorlas. Het zijn in de geschiedenis vooral vrouwen geweest die het woord en de verhalen hebben doorgegeven; meestal tijdens het weven, naaien, verstellen, breien of haken. Vandaar de verhalen over de draad van Ariadne en het tovertapijt van Sheherazade. En vandaar uitdrukkingen als het stramien van het verhaal, de ontknoping van de intrige, de rode draad in het betoog. Irene Vallego verklaart in Papyrus haar liefde voor de geschiedenis van het boek en voor de verhalenvertellers, kopiisten, bibliotheken, leraren en boekverkopers die door de eeuwen heen het voortbestaan van het boek hebben gewaarborgd.