‚De egel en de vos’ is een van de bekendste essays van Isaiah Berlin. Isaiah Berlin verdeelt schrijvers en denkers in egels en vossen. De egel streeft naar een allesomvattende verklaring voor de wereld. Plato, Marx en Nietzsche zijn egels. Zij bezien de wereld vanuit een leidend principe. De vos daarentegen weet dat niet alles te begrijpen is en gelooft in vrije wil, genade en toeval. Shakespeare, Erasmus en Goethe zijn vossen. Zij zien een veelheid aan mogelijke verklaringen.
In 1983 was Isaiah Berlin Laureaat van de Erasmusprijs. Nu is zijn briljante tekst uit 1953 weer in vertaling beschikbaar. Een must voor op de camping. En als het onverhoopt een paar dagen regent, is mijn leestip: Anna Karenina van Tolstoj. Volgens Berlin had Tolstoj een onstuimig verlangen naar een sociale theorie van alles (de egel), maar wist hij dat de geschiedenis van de mensheid niet onder één hoedje te vangen is (de vos).