Volgens Paul Scheffer wordt het begrip ‘complexiteit’ te vaak gebruikt als politiek excuus om af te zien van ingrijpen. Lees de biografieën van Erasmus en Willem van Oranje, schrijft Scheffer in de NRC van 17 september, en je realiseert je hoe complex hun tijd was. Scheffer pleit vervolgens voor ruimtelijke ordening, voor bevolkingspolitiek en voor lange termijn beleid. Erasmus pleitte in zijn tijd, dat was een tijd van polarisatie, oorlogsdreiging en pestepidemie, voor moreel leiderschap, voor onderwijs voor allen, voor vredespolitiek.