Loading...

Afvallig

Was Erasmus een afvallige? Vijfhonderd jaar geleden moest Erasmus voor zijn leven vrezen, omdat hij kritische vragen stelde over de gangbare interpretatie van de Bijbel. Erasmus was een gelovig man, maar ook een vrijdenker, een hartstochtelijk beoefenaar van de wetenschap. Hij slikte lang niet alles voor zoete koek. Geloof en wetenschap konden volgens hem samengaan. [...]

By | 1 maart 2018|0 Comments

Zijn Hollanders bot?

Hollanders zijn bot, dat vond Erasmus al en dat geldt nog steeds als stereotype in Europa over Nederlanders. Herman Pleij heeft hierover een boek geschreven met als titel: "Moet nog steeds kunnen. Op zoek naar een Nederlandse identiteit",2017. Pleij voert diverse schrijvers over onze identiteit ten tonele, zoals Hugo de Groot en Johan Huizinga, maar [...]

By | 27 januari 2018|0 Comments

liefde en kunst in 2018

„ Liefde en kunst” in het nieuwe jaar, wens ik je van harte toe op voorspraak van Erasmus. „ Liefde leert je kunst waarderen”, is één van Erasmus duizenden spreekwoorden ( IV 5,15). Hij licht toe : Liefde geeft onze geest energie en is de beste leermeester voor kunst en verfijning.

By | 31 december 2017|0 Comments

Exit Erasmus?

Pieter Steinz schreef een meeslepend boek over „De kunst die ons continent verbindt”. Hij verzamelde een honderdtal culturele „iconen” die Europa zo bijzonder maken. Geen gezeur in zijn boek over de euro, de regelgeving, de dictaten van Brussel; maar wetenswaardigheden over de Metamorfoses van Ovidius, de Mona Lisa van Leonardo da Vinci, de Matthäus-Passion van [...]

By | 1 december 2017|0 Comments

Tegenpolen ?

Het lijken tegenpolen, Desiderius Erasmus en Immanuel Kant. Erasmus was een wereldreiziger. Hij ontwikkelde zijn opvattingen reizend door Europa, observerend en in gesprek met bevriende humanisten. Zoals de sociologen Alexis de Toqueville en Wright Mills dat later ook zouden doen, reizend door Amerika. En de schrijvers Geert Mak en Arnon Grunberg. Reizen vergroot je sensibiliteit [...]

By | 1 november 2017|0 Comments

Mijn vrienden zijn mijn rijkdom

Cabaretier Hans Sibbel en journalist Jeroen Smit staan op de planken met "Het Bruto Nationaal Geluk". Hun rake toelichting in de NRC en Volkskrant doet me denken aan een uitspraak van Erasmus: "Mijn vrienden zijn mijn rijkdom". Erasmus schrijft : "Vrienden zijn meer waard dan geld en het is belangrijker in het leven vrienden te [...]

By | 1 oktober 2017|0 Comments

Ogino-Knaus

De dichter en letterkundige Anton van Duinkerken verdiepte zich in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog in het werk van Erasmus. Ongetwijfeld om inspiratie te vinden voor het bepalen van zijn houding ten opzichte van het nazisme. Dankzij een schenking ben ik in het bezit gekomen van zijn verzameling boeken over Erasmus. Daaronder ook een [...]

By | 1 september 2017|0 Comments

Hond in het bad

Wat doet een hond in het bad ? Erasmus heeft levenslang veel spreekwoorden en zegswijzen verzameld. Ook het oorspronkelijk Griekse spreekwoord: "Wat heeft een hond met een bad te maken?" Erasmus kwam dit spreekwoord tegen bij zijn grote voorbeeld Agricola, de wijsgeer uit Groningen. Zie het mooie boek Rudolf Agricola, Brieven, Levens en Lof, geschreven [...]

By | 1 augustus 2017|0 Comments

Many spoken words

Erasmus profiteerde als een van de eersten van de uitvinding van de boekdrukkunst. Zou hij nu geleefd hebben, dan was hij ongetwijfeld een verwoed en gevreesd twitteraar geweest. Erasmus noemde de boekdrukkunst „een bijna goddelijk werktuig”. Zijn Lof der Zotheid werd al tijdens zijn leven 45 keer herdrukt en is tot op de dag van [...]

By | 1 juli 2017|0 Comments

de lof der twijfel

Na jarenlange omzwervingen door Europa, vestigt Erasmus zich eindelijk in zijn geliefde Bazel. Hij kan daar zijn boeken laten drukken, vrij en onafhankelijk. De kritiek van links (Luther) en rechts (katholieke elite) wordt echter steeds onaangenamer. Erasmus is bang voor een gewelddadige escalatie en overweegt Bazel te verlaten. Karel V nodigt hem uit om naar [...]

By | 1 juni 2017|0 Comments