Evenwichtskunstenaars gezocht, aardbewoners die zowel de waarde van de planeet als de waarde van het bloemblad inzien, het grote geheel en de menselijke maat. Evenwichtskunstenaars kunnen relativeren, zoeken de schoonheid van het compromis, twijfelen wel aan hun eigen gelijk, vinden dat ieder van zijn of haar geloof mag vallen, herkennen de waarden in de opvattingen van een ander. Ze blijven niet aan de kant staan, huilen niet mee met de wolven in het bos, maar zoeken balancerend en schoorvoetend de weg naar de overkant. Het zijn vaak dichters of muzikanten of astronauten. Soms een kind, soms een wetenschapper. Klaas van Egmond hield er jaren geleden zijn Erasmuslezing over. Op zoek naar evenwicht tussen het economische, het ecologische, het sociale en het persoonlijke.