President Obama ( wat heb ik een grote heimwee naar zijn bedachtzaam leiderschap) had haar heel hoog zitten: Marilynne Robinson. Ze was 15 december in Amsterdam. Met haar opvattingen hangt ze tussen Erasmus en Calvijn in, soms onnavolgbaar. Ze verdedigt een moreel humanisme. Haar mooiste zin uit haar laatste boek: „ En toch zal de schoonheid zegevieren, evenals de welbespraaktheid en de diepe gedachten; die behoren ons allen toe, omdat ze het overtuigende bewijs vormen van waar wij toe in staat zijn.” (Marilynne Robinson: What Are We Doing Here?)